..::AiN d'HeArTy::..

...::foLLoweRs::...

Thursday, May 26, 2011

“Apabila di jemput oleh saudaramu ke kenduri kahwin maka hadirilah”


Adapun, menghadiri jemputan adalah sunat selagi kenduri tersebut tidak menyalahi syara’ (syariat Islam), maka waktu tersebut di galakkan menghadiri jemputan. Dan jika tidak mampu menghadirinya, hendaklah terlebih dahulu memohon kemaafan kepada tuan punya kenduri tersebut dan janganlah berjanji jika tidak mampu datang kerana memungkiri janji itu adalah tanda-tanda munafiq dan memutuskan silaturrahim sesama orang yang telah mendirikan kenduri tersebut.

Malah, ada ulama mengatakan wajib menghadirinya sekiranya tiada halangan untuk hadir ke majlis tersebut berdasarkan riwayat Imam Bukhari daripada Ibn ‘Umar bahawa Rasulullah bersabda :

“Apabila di jemput oleh saudaramu ke kenduri kahwin maka hadirilah”.

Di dalam hadith yang lain riwayat Bukhari juga daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda :

“Sesiapa tinggalkan jemputan tersebut, dia melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul”

Pendapat ulama yang lain ialah menghadiri jemputan kenduri kahwin adalah fardhu kifayah. Ertinya jika salah seorang saudara muslim kita hadir, maka gugurlah dosa muslimin yang lain. Ini adalah berlaku ketika kita di jemput secara khusus.

Adapun, sekiranya jemputan itu secara umum (tidak dikhususkan kita) tanpa di tentukan orangnya ataupun kumpulan, maka tidak wajib dan tidak pula sunat seperti contoh orang yang menjemput mengatakan : “Wahai sekalian manusia, jemputlah datang ke majlis kenduri kahwin saya” atau mengatakan “jemputlah sesiapa yang engkau jumpa” tanpa menentukan orang yang dijemput . Ini juga pernah di lakukan oleh Rasulullah. Anas menceritakan dengan berkata : Ketika Rasulullah berkahwin dengan Ummu Sulaim, maka beliau (Ummu Sulaim) pergi kepada beliau dan berkata “Jemputlah fulan, dan fulan dan sesiapa yang engkau jumpa”. Maka aku (Anas) mencari orang yang ingin di jemputnya serta orang yang aku jumpa” [Riwayat Muslim]

Dan kenduri yang dibenci oleh Islam ialah menentukan jemputan hanya kepada orang yang kaya tanpa melibatkan orang fakir miskin. Daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah bersabda

“Seburuk-buruk makanan kenduri kahwin itu dihalangnya orang yang mahu datang dan memanggil orang yang enggan datang. Dan barangsiapa yang tidak menghadiri jemputan tersebut, dia melakukan maksiat kepada Allah dan RasulNya “

[Riwayat Muslim]

Wallahua’lam..

3-5 Jun 2011 : Corelle Corningware Warehouse Sale


3-5 Jun 2011 : Corelle Corningware Warehouse Sale

can't wait to visit this...as last time my friend said the sale is really good...gonna grab a set for myself =)

Saturday, May 14, 2011

:::hairstyles:::




thinking of having another hair cut...short one, but don't know which style to choose. now need to get some advise on the style....and hoping the style makes me look fresh and younger...hahaha